Dr Zielonka w POLSKIEJ TV?!?! Tak tak tak, sprawdź sam sumaryczną kompilacje wypowiedzi dr Zielonki w TVN – sezon 1